۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد

فهرست ا - ی

آخرین اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان ورودی 932 به ماقبل(932-931-922-921)؛

دانشجويان عزيزي كه با گذراندن ٦الي٨ واحد در ترم تابستان فارغ التحصيل مي شوند، جهت ثبت نام و اعلام دروس مانده در روزهاي شنبه و يكشنبه ١٢و١٣ تيرماه به سايت كامپيوتري مركز(ساختمان شماره٢) خانم حسين زاده مراجعه نمايند. تذكر: دانشجوياني كه تاكنون مراجعه نكرده اند در تاريخ هاي فوق اقدام نمايند. @ghallat

1395/04/10  

فراخوان

بخش کاربری

کلمه کاریری: رمــز عـبــور: عضويت در سايت ارسال اطلاعات کاربری

خبرنامه