۱۳۹۳ چهارشنبه ۱۳ اسفند

فهرست ا - ی

آخرین اخبار و رویدادها

قابل توجه کلیه دانشجویان

کلاس های جناب آقای دکتر حبیب زاده روز چهارشنبه 13اسفند93 و جناب آقای مهندس صفاری روزهای 14 و 15 اسفند برگزار نمی گردد.

1393/12/12  

قابل توجه دانشجویان سرکار خانم اسحاقی

کلاس توجیهی درس کارورزی سرکار خانم اسحاقی روز پنج شنبه مورخ 14 اسفند 93 ساعت 12برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

1393/12/12  

قابل توجه دانشجویان معصومی

-کلاس توجیهی درس کارورزی 1 روز سه شنبه مورخ 12 اسفند 93 ساعت 18:30 الی 20 برگزار می گردد. -کلاس کاربینی روز یکشنبه 17اسفند93 ساعت 19:15 الی 20:30 برگزار می گردد. حضور کلیه دانشجویان الزامی می باشد.

1393/12/12  

قابل توجه دانشجویان استاد ده پناه

کلیه کلاسهای روز دوشنبه و چهارشنبه استاد ده پناه در ساعتهای منظورشده به خانم استاد بیرجندی محول گردیده است.

1393/12/11  

قابل توجه دانشجویان استاد حسین حسن زاده نمین

کلیه کلاسهای آقای دکتر حسن زاده از تاریخ 10 لغایت 15 اسفند ماه93 برگزار نمی گردد.

1393/12/11  

قابل توجه دانشجویانی که درس کاربینی با استاد امان پور دارند.

روز شنبه 16اسفندماه ساعت 12 الی 13 کلاس کاربینی سرکار خانم امان پور تشکیل خواهد شد. حضور دانشجویان الزامی می باشد.

1393/12/10