۱۳۹۴ دوشنبه ۴ خرداد

فهرست ا - ی

آخرین اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویان استاد امان پور،استاد صنعتگران و استاد محمد شریفی

جلسه ی تحویل پروژه کاربینی استاد خانم امان پور روز شنبه مورخ 9خرداد94 ساعت 12 برگزار می گردد، حضور دانشجویان الزامی میباشد. / جهت تحویل گزارشات دروس کاربینی و کنترل پروژه ی استاد سرکار خانم صنعتگران روز پنجشنبه مورخ 7خرداد94 ساعت 10:30 تا 12:00 مراجعه شود . و جهت تحویل ارایه ی دروس کارورزی ۱, کارورزی ۲, پروژه , گزارش آزمایشگاه plc استاد سرکار خانم صنعتگران روز یکشنبه مورخ 10خرداد94 ساعت 8:30 تا 10:30 مراجعه شود. در صورت عدم مراجعه و تحویل ارایه ی مربوطه نمره پایان ترم صفر منظور میگردد. / امتحان پایان ترم کارگاه فراوری مواد غذایی استاد محمد شریفی روز جمعه مورخ 8خرداد94 ساعت 13 برگزار میگردد.

1394/03/03  

قابل توجه کلیه دانشجویان(ورود دانشجویان محترم به مرکز)

از روز شنبه مورخ 2خردادماه94 ورود دانشجویان محترم به مرکز فقط با کارت آزمون که از سامانه سجاد دریافت می کنند همراه با فیش واریزی 15% ممهور به مهر حراست شده امکانپذیر خواهد بود. توجه: جهت مهر شدن مدارک فوق از ساعت 9:30 لغایت 16:00 به دفتر حراست آقای سربی مراجعه گردد. حراست فیزیکی مرکز

1394/03/03  

قابل توجه دانشجویان استاد شایگان، رنجبران و تعاونی

کلاس خانم شایگان روز جمعه تاریخ 1خرداد94 تشکیل نمیگردد. امتحان پایان ترم کاربینی استاد سرکار خانم رنجبران روز پنجشنبه مورخ 7خرداد94 ساعت 9:30 تا 10:30 برگزار می گردد. عدم حضور دانشجو به منزله حذف میباشد . و امتحان پایان ترم کارگاه ایمنی وحفاظت فنی استاد سرکار خانم رنجبران روز پنجشنبه مورخ 7خرداد94 ساعت 8:30 تا 9:30 برگزار می گردد. عدم حضور دانشجو به منزله حذف میباشد . کلاس جبرانی رسم فنی برق استاد تعاونی روز جمعه تاریخ 8خرداد94 از ساعت 8 الی 14 برگزار میگردد حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد.

1394/02/31  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم:

احتراماً به عرض میرساند جهت آمادگی حضور در ترم تابستان خواهشمند است با مراجعه به سامانه نماد (به آدرس سایتwww.Aecct.com منوی سمت راست سامانه نماد) از تاریخ 5خرداد94 لغایت 12خرداد94 نسبت به واریز 85% شهریه به صورت علی الحساب اقدام نمایند. بدیهی است انتخاب واحد بر اساس پرداخت شهریه و اعلام آمادگی در سیستم سامانه سجاد ایجاد میگردد و ضمنا با توجه به محدودیت شروع کلاسها در ترم تابستان لطفا در تاریخ مقرر جهت ثبت نام اقدام فرمائید. (روابط عمومی مرکز)

1394/02/31  

مهم*قابل توجه کلیه دانشجویان*مهم (ورود به مرکز فقط با کارت ورود به جلسه)

از روز شنبه مورخ 2خردادماه94 ورود دانشجویان محترم به مرکز فقط با کارت آزمون که از سامانه سجاد دریافت می کنند و ممهور به مهر حراست شده امکانپذیر خواهد بود. حراست فیزیکی مرکز

1394/02/30  

قابل توجه کلیه دانشجویان عزیز :

احتراماً به عرض می رساند ثبت نام اعلام آمادگی حضور در ترم تابستان از تاریخ 5خرداد 94 از طریق سایت مرکز: منوی سمت راست , سایت آموزش مرکز (نماد) , که برای دروس آتی ترم مذکور برنامه های درسی به صورت کامل تدوین و ارائه گردیده که با اعلام آمادگی و پرداخت شهریه85% کلاس بندی دانشجویان انجام میگردد. بدیهی است عدم اعلام آمادگی دانشجویان باعث تشکیل نگردیدن کلاسهای رشته مربوطه خواهد بود. ضمنا متذکر می شود که در ترم مهرماه 94 این دروس ارائه نمی گردد و برای ارائه دروس در ترم های آینده می بایست ظرفیت کلاسها کامل باشد. روابط عمومی مرکز

1394/02/30  

فراخوان

بخش کاربری

کلمه کاریری: رمــز عـبــور: عضويت در سايت ارسال اطلاعات کاربری

خبرنامه