۱۳۹۳ شنبه ۱۰ آبان

فهرست ا - ی

آخرین اخبار و رویدادها

قابل توجه کلیه دانشجویان :

جهت انجام امور مالی مرکز لازم است دانشجویان حساب پاسارگاد داشته باشند تا در صورت لزوم به امور مالی مرکز ارائه نمایند. لذا نسبت به افتتاح حساب در این بانک اقدام نمائید.

1393/08/08  

قابل توجه دانشجویان شاهد و ایثارگر :

دانشجویان شاهد و ا��ثارگر جهت ثبت نام اردوی بصیرت 3 از تاریخ 5 الی 10 آبان به پرتال اطلاع رسانی دانشگاه به آدرس www.uast.ac.ir مراجعه نمایند .

1393/08/08  

قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد فتحی درس مقررات استاندارد دارند :

درس مقررات استاندارد استاد فتحی روز شنبه مورخ 10 آبان 93 از ساعت 8 صبح به ساعت 12:30 انتقال یافت .

1393/08/07  

قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد آثار کلاس دارند :

کلیه کلاس های استاد آثار روز جمعه مورخ 9 آبان 93 برگزار نخواهد شد .

1393/08/07  

قابل توجه کلیه دانشجویانی که با استاد فرهمند کلاس دارند :

کلیه کلاس های استاد فرهمند روز پنج شنبه مورخ 8 آبان 93 برگزار نخواهد شد .

1393/08/07  

قابل توجه کلیه دانشجویان کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی – غذایی :

درس آزمایشگاه شیمی آلی و شیمی آلی 2 سرکار خانم اسحاقی ساعت 8 الی 9:30 روز پنج شنبه مورخ 8 آبان 93 برگزار خواهد شد .

1393/08/07