۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر

انجمن علمي علوم وفناوري غلات ايران

با استعانت از خداوند متعال و ياري اساتيد محترم صنايع غلات، انجمن علمي علوم وفناوري غلات ايران با حضور متخصصان وكارشناسان اين حوزه، تحت پوشش كميسيون انجمن هاي علمي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تأسيس گرديده است، لذا از كليه علاقمندان بويژه دانشجويان عزيز دعوت بعمل مي آيد در صورت تمايل فرم مربوطه را تكميل ، به انضمام مدارك درخواستي به پست الكترونيكي Anjoman.ghallat@Gmail.com   ارسال و يا به شماره 88220614 فكس نمايند.

فرم عضويت انجمن علمي علوم و فناوري غلات ايران