۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۲ آذر

مدیریت پژوهشی

دفتر امور پژوهشی مرکز آموزشی علمی-  کاربردی صنایع غلات قائم (عج) در راستای برنامه های پژوهشی دانشگاه جامع علمی کاربردی، با هدف بهبود و توسعه امور پژوهشی و با نظارت و حمایت مستقیم مقام ریاست مرکز در ابتدای سال 1387 شروع به فعالیت نمود .

از برنامه های این مدیریت اشاعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پرسش، ایجاد زمینه های مؤثر ارتباط صنعت و دانشگاه در راستای اشتغالزایی و کارآفرینی دانش آموختگان و ساماندهی و هدایت طرحهای دانشجویی می باشد. همچنین این مدیریت با نظارت بر فعالیتهای انجمن علمی- دانشجویی مرکز مسئولیت طراحی و هدایت پروژه ها و برنامه های دانشجویی را برعهده داشته است. تلاش در جهت تکمیل فضای کارگاهی- آزمایشگاهی مرکز، هماهنگی بازدیدهای علمی و انعقاد تفاهم نامه های علمی- پژوهشی با سایر واحدهای آموزشی و تحقیقاتی از دیگر فعالیتهای دفتر امور پژوهشی می باشد.

Ø      فعالیت های صورت گرفته که از آن جمله می توان به فعالیت های انجمن علمی (شامل بازدیدها، همایش ها، کارگاهها، کلاسهای فوق برنامه (HACCP – GHP – GMP و ...) اشاره نمود.Ø      برنامه های آتیبرنامه هایی جهت برگزاری جشنواره های علمی، فرهنگی و دانشجویی، کارگاههای آموزشی و نشست های تخصصی در دست تدوین و اجرا می باشد.